ЕТ 9

Яйцевидна почистваща дюза със страничен ръб и странична струя на 15°. Страничната струя, излизаща на 15° създава контратяга, която насочва/отклонява дюзата към съществуващите разклонения.

Приложение:
  • Почистване на варовик, кал, грес, сапунени отложения, натрупвания на мазнини
  • Изтласкване напред при наличие на завои и разклонения

Таблица за изчисляване на отворите