ЕТ2 10 ֯ – 30 ֯

Отворите с ъгъл на пръскане 10° оказват силен натиск за преминаването на дюзата през тръбата, а задните отвори на 30° правят ефективно измиването. Препоръчително е да се използват керамични вложки, ако се работи със замърсена или рециклирана вода. Продължителността на живот на керамичните вложки е по-дълга от тази на неръждаемата стомана. Тези дюзи се използват за почистване на мазнини, кал, утайки, отложения от перилни препарати, варовик, вертикални колони и тръби.
  • Материал: висококачествена втвърдена и полирана стоманена сплав или втвърдена полирана неръждаема стомана
  • Брой отвори: 4+4 x задни + 1 x преден
  • Ъгъл на пръскане: 10°x 4 струи + 30°x 4 струи
  • Максимално налягане: 250 бара

Таблица за изчисляване на отворите