Уплътнителни балони

Уплътнителните балони за тръби на Vetter са оптималното решение, ако трябва бързо и надеждно да се запушат дренажни канали. Голямо предимство на уплътнителните балони е свободно избираемото притискащо напрежение (към стената на тръбата) от 0,5 бара до 2,5 бара.

Области на приложение:
  • Запушване на канализации при ремонт или поддръжка
  • Възпрепятстване стичането на отпадъчна вода на едно място при спукване на тръба, наводнение, инспекция на канала, техническо обслужване и поддръжка.
Поради многото възможности, уплътнителните балони се използват в най- различни браншове и от компании, изграждащи улици, от фирми за ниско строителство, за саниране на канали, водоснабдителни дружества и в индустрията.

Уплътнителните балони за тръби на Vetter могат да се ползват за пневматичен тест по DIN EN 1610

ВИДЕО