Ротационни връзки

  • Подходящи за балансиращи и плоски дюзи.
  • Въртящият се съединител предотвратява усукване на маркуча в тръбата.