Балони устойчиви на химикали

Уплътнителните балони от хлоропрен-каучук (CR) се отличават от нормалните уплътнителни балони от натурален каучук ( NR ) поради по-високата си устойчивост към химикали ( например минерални масла или нафта и т.н.).

При желание уплътнителните балони CR могат да бъдат доставени и с интегриран маркуч за пълнене.