Тестови балони

Тестовите уплътнителни балони на Vetter изпълняват 3 функции едновременно: уплътняване, тестване с вода или въздух и отклоняване-отвеждане.

От една страна гъвкавата, но и същевременно здрава изработка (вътрешно разположени маркучи, а не тръби), позволява безпроблемно напасване на тестовите балони към най-различни материали тръби. Малки неравности могат също така да бъдат изгладени.

Области на приложение:
  • Отклоняване на отпадъчна вода при неуплътнени канали
  • Събиране и дозирано отвеждане на течности
  • Тестове на плътност по DIN EN 1610 с вода или въздух
  • Контрол на секторите на тръбите
Тестовите балони имат куплунги за пълнене и халки. Външните накрайници позволяват пълна свобода при избора на принадлежности. Големината на накрайниците се определя от вида на балона.

Видео презентация