Балони за високо налягане

Уплътнителните балони за високо налягане 6,0 бара допълват гамата от продукти на доказалите се балони за тръби от 1,5 и 2,5 бара. Навсякъде, където се образува високо налягане по вътрешността на тръбата, тези балони влизат в употреба и издържат максимално противоналягане от 30 m Ws (например при санирането или при контролирането на тръби и пайплайни).

Направата им от повече слоеве с текстилни вложки прави от една страна възможно високото налягане от 6,0 бара, а от друга страна се предотвратява разтягането по дължина, което се дължи на структурата им.